💖 BTC đã nhận được rất nhiều bài dự thi đến từ những tài năng ca nhạc GenZ. Các bạn “mãi keo”🔥
👍 Khán giả đóng vai trò rất lớn trong số điểm của các thí sính, hãy bình chọn cho video dự thi bạn yêu thích nhé!!! Tìm kiếm theo #sandaugenz trên TikTok.


See less

Leave A Comment